n1

n1

בוק בת מצווה

בוק בת מצווה

n (6 of 1)

n (6 of 1)

ליהי (1 of 1)

ליהי (1 of 1)

hila (5 of 1)

hila (5 of 1)

בוק בר מצווה

בוק בר מצווה

צילומי סטודיו

צילומי סטודיו

בת מצווה

בת מצווה

בוק בת מצווה

בוק בת מצווה

צילומי בת מצווה

צילומי בת מצווה

בוק

בוק

צילומי בת מצווה

צילומי בת מצווה

צילומי בר מצווה

צילומי בר מצווה

בוק בת מצווה סטודיונית

בוק בת מצווה סטודיונית

צילומי בת מצווה

צילומי בת מצווה

בוק בת מצווש

בוק בת מצווש

בוק בר מצווה

בוק בר מצווה

בוק בת מצווה

בוק בת מצווה

צילומי טבע

צילומי טבע

בת מצווה

בת מצווה

צילומי בת מצווה

צילומי בת מצווה

צילומי טבע

צילומי טבע

צילומי בר מצווה

צילומי בר מצווה

צילומים

צילומים

בוק בת מצווה

בוק בת מצווה

בוק בת מצווה בטבע

בוק בת מצווה בטבע

בוק בת מצווה

בוק בת מצווה

בת מצווה

בת מצווה

בוק בר מצווה

בוק בר מצווה

בוק בת מצווה

בוק בת מצווה

 הנער/ה הגיעו לגיל מצווה? מזל טוב!

זה הזמן לתעד את הגיל המיוחד הזה בו ילדכם הופך למתבגר. צילומי בת/בר מצווה הם חוויה משפחתית ואישית לנער המצווה שבה אנו מביאים לידי ביטוי את תחביביו ואישיותו לצילומים.. בוק הבת . בר מצווה הוא מיוחד, אישי ומותאם

בדיוק לילד/ה שלך .

מזכרת אישית ייחודית ומרגשת

להזמנת צילומי בת/בר מצווה התקשרו : 052-3981125